Face Wash

 

卸妆时用原有的方式卸妆后,

最后用DETOXSKIN水洗脸。

不要忘了

洗脸最终阶段就用DETOXSKIN~

한국어   |   English   |   汉语

SIZE

Package : 1320X 170 X 30mm / 27g

Detoxskin : DRY 600 X 600 X 20mm  WET 750 X 750 X 23mm

나무트리 서울특별시 양천구 목동동로 293번지 현대41타워 911호 사업자등록번호 : 201-17-56880

T. +82-2-2277-7652  F. +82-2-6499-1634  

 NAMUTREE RM 911, Hyundai41tower, 293, Mokdongdong-Ro, Yangcheon-Gu, Seoul, Korea 

T.+82-2-2277-7652  F.+82-2-6499-1634

Magic Show of

8 Hours Sleeping